PRIVACY POLICY

<HOME | NEXT>

Privacyverklaring

JJUNIQUE respecteert uw privacy en doet er alles aan om vertrouwelijk om te gaan met de informatie die u bij mij aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

In de deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. We raden u aan om deze privacy verklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u mij bereiken per e-mail via info@jjunique.nl

JJUNIQUE

JJUNIQUE gevestigd in Amsterdam bereikbaar via telefoonnummer: +31 6 57178970 of e-mail: info@jjunique.nl, website www.jjunique.nl, ingeschreven bij de kvk onder nummer: 8989368231 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

JJUNIQUE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Voor- en na foto’s
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Locatiegegevens
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
Lijst met contactgegevens van de klant via een app
Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

JJUNIQUE verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Gezondheid
Wij registreren alleen de noodzakelijke medische gegevens voor het geven van een veilige en verantwoorde behandeling.

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming.
Bewaar termijn: 15 jaar volgens de wet WBGO.

Doel, grondslag en bewaartermijn voor verwerking van persoonsgegevens

JJUNIQUE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Geboortedatum, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Gegevens: Naam, E-Mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Zo lang als nodig voor dit doeleinde

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, afspraak maken (online en of telefonisch/ bevestigingsmail en herinneringsemail. Gegevens: NAW gegevens, E-Mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Social marketing
Gegevens: NAW-gegevens, E-Mailadres, Telefoonnummer, Bestelgeschiedenis
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Zo lang als nodig is voor dit doeleinde

Website Analytics
Gegevens: Surfgedrag en Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Zolang als nodig is voor dit doeleinde

Financiële administratie(o.a. belastingdienst)
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Geboortedatum
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: 15 jaar volgens wet WBGO

Geautomatiseerde besluitvorming
JJUNIQUE neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JJUNIQUE) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
JJUNIQUE verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JJUNIQUE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JJUNIQUE gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JJUNIQUE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar samirahsbeautique@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. JJUNIQUE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
JJUNIQUE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Samirah’s Beautique maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te verzekeren dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via samirahsbeautique@gmail.com

Contact gegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring dan kunt u contact opnemen met mij via de onderstaande gegevens.

JJUNIQUE AMSTERDAM
Tel: +31 6 57178970
Mail: info@jjunique
Contactpersoon: Ines Manel dos Santos

Privacyverklaring

JJUNIQUE respecteert uw privacy en doet er alles aan om vertrouwelijk om te gaan met de informatie die u bij mij aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

In de deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. We raden u aan om deze privacy verklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u mij bereiken per e-mail via info@jjunique.nl

JJUNIQUE

JJUNIQUE gevestigd in Amsterdam bereikbaar via telefoonnummer: +31 6 57178970 of e-mail: info@jjunique.nl, website www.jjunique.nl, ingeschreven bij de kvk onder nummer: 8989368231 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

JJUNIQUE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Voor- en na foto’s
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Locatiegegevens
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
Lijst met contactgegevens van de klant via een app
Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

JJUNIQUE verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Gezondheid
Wij registreren alleen de noodzakelijke medische gegevens voor het geven van een veilige en verantwoorde behandeling.

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming.
Bewaar termijn: 15 jaar volgens de wet WBGO.

Doel, grondslag en bewaartermijn voor verwerking van persoonsgegevens

JJUNIQUE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Geboortedatum, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Gegevens: Naam, E-Mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Zo lang als nodig voor dit doeleinde

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, afspraak maken (online en of telefonisch/ bevestigingsmail en herinneringsemail. Gegevens: NAW gegevens, E-Mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Social marketing
Gegevens: NAW-gegevens, E-Mailadres, Telefoonnummer, Bestelgeschiedenis
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Zo lang als nodig is voor dit doeleinde

Website Analytics
Gegevens: Surfgedrag en Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Zolang als nodig is voor dit doeleinde

Financiële administratie(o.a. belastingdienst)
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Geboortedatum
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: 15 jaar volgens wet WBGO

Geautomatiseerde besluitvorming
JJUNIQUE neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JJUNIQUE) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
JJUNIQUE verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JJUNIQUE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JJUNIQUE gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JJUNIQUE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar samirahsbeautique@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. JJUNIQUE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
JJUNIQUE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Samirah’s Beautique maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te verzekeren dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via samirahsbeautique@gmail.com

Contact gegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring dan kunt u contact opnemen met mij via de onderstaande gegevens.

JJUNIQUE AMSTERDAM
Tel: +31 6 57178970
Mail: info@jjunique
Contactpersoon: Ines Manel dos Santos

Privacyverklaring

JJUNIQUE respecteert uw privacy en doet er alles aan om vertrouwelijk om te gaan met de informatie die u bij mij aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

In de deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. We raden u aan om deze privacy verklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u mij bereiken per e-mail via info@jjunique.nl

JJUNIQUE

JJUNIQUE gevestigd in Amsterdam bereikbaar via telefoonnummer: +31 6 57178970 of e-mail: info@jjunique.nl, website www.jjunique.nl, ingeschreven bij de kvk onder nummer: 8989368231 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

JJUNIQUE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Voor- en na foto’s
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Locatiegegevens
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
Lijst met contactgegevens van de klant via een app
Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

JJUNIQUE verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Gezondheid
Wij registreren alleen de noodzakelijke medische gegevens voor het geven van een veilige en verantwoorde behandeling.

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming.
Bewaar termijn: 15 jaar volgens de wet WBGO.

Doel, grondslag en bewaartermijn voor verwerking van persoonsgegevens

JJUNIQUE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Geboortedatum, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Gegevens: Naam, E-Mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Zo lang als nodig voor dit doeleinde

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, afspraak maken (online en of telefonisch/ bevestigingsmail en herinneringsemail. Gegevens: NAW gegevens, E-Mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Social marketing
Gegevens: NAW-gegevens, E-Mailadres, Telefoonnummer, Bestelgeschiedenis
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Zo lang als nodig is voor dit doeleinde

Website Analytics
Gegevens: Surfgedrag en Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Zolang als nodig is voor dit doeleinde

Financiële administratie(o.a. belastingdienst)
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Geboortedatum
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: 15 jaar volgens wet WBGO

Geautomatiseerde besluitvorming
JJUNIQUE neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JJUNIQUE) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
JJUNIQUE verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JJUNIQUE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JJUNIQUE gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JJUNIQUE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar samirahsbeautique@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. JJUNIQUE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
JJUNIQUE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Samirah’s Beautique maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te verzekeren dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via samirahsbeautique@gmail.com

Contact gegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring dan kunt u contact opnemen met mij via de onderstaande gegevens.

JJUNIQUE AMSTERDAM
Tel: +31 6 57178970
Mail: info@jjunique
Contactpersoon: Ines Manel dos Santos

let's connect

FOLLOW US ON INSTAGRAM

get in touch

L E T’ S  C O N N E C T

We love hearing from our users.
Connect with us on social media
to share your feedback and thoughts.

2023® JJUNIQUE

E M A I L   A D D R E S S

P H O N E  N U M B E R

+31 (0) 6 43 25 90 58
NL93INGB0007141911 | KVK 89368231 | BTW NL004721213B06